Rekrutacja do Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Magdalence

Trwają zapisy na rok szkolny 2018/2019 do klas:

  • klasy szóstej
  • klasy piątej
  • klasy czwartej
  • klasy trzeciej
  • klasy drugiej
  • klasy pierwszej
  • klasy „0”.

Rekrutacja w naszej szkole obejmuje trzy etapy:

1. Złożenie Wniosku o przyjęcie dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka pobrany na stronie należy zeskanować i przesłać na adres: sekretariat@szkolawmagdalence.pl

2. Indywidualne rozmowy z rodzinami

Rozmowy z rodzinami to czas na zadanie wszystkich, ważnych z punktu widzenia rodzica, pytań. To także moment zapoznania Państwa z profilem i zasadami, którymi kieruje się szkoła. Termin rozmowy jest ustalany indywidualnie przez sekretariat szkoły. W tym czasie dziecko ma możliwość poznania szkoły i uczestniczenia w zajęciach w ramach świetlicy.

3. Podpisanie umowy i wpłata wpisowego

Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły jest przekazywana telefonicznie lub na adres e-mail. Podpisanie dokumentów i wpłata wpisowego to ostatni krok niezbędny do przyjęcia dziecka do placówki.

OPŁATY

Szkoła prowadzi działalność non-profit. Środki pochodzące z subwencji oświatowej i czesnego przeznaczane są w całości na zapewnienie funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wysokość czesnego, jak również wpisowego jest uzależniona od liczby uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość czesnego będzie wynosić w granicach 450-590 PLN (w zależności od liczby uczniów), a jednorazowego wpisowego w granicach 650-750 PLN.

Czesne nie obejmuje opłat za posiłki i zajęcia dodatkowe w ramach świetlicy (160 PLN), ani też za wycieczki, wyjazdy, bilety wstępu oraz materiały dydaktyczne (podręczniki i zeszyty).


Zapraszamy – Szkoła Podstawowa Nadarzyn. Szkoła Podstawowa Raszyn. Szkoła Podstawowa Lesznowola. Szkoła Podstawowa Głosków